Krosno dla mieszkańców - Dla mieszkańców
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  => Dla mieszkańców
  => Jedność potrzebna
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 
Dla Mieszkańców

ZEBRANIE  MIESZKAŃCÓW OSIEDLA „POŁUDNIE”

 

 

W dn.21.04.2010r  odbyło  się  zebranie  sprawozdawcze   Zarządu  Osiedla „Południe”.

Na  zebranie  przybył  V-ce  Prezydent  Miasta  Krosna  Pan  Bronisław  Baran,  oraz  przedstawiciele  niektórych  urzędów.

Pomimo  wcześniejszych  ogłoszeń  na  terenie  całej  dzielnicy  zebranie  nie  wzbudziło  szerszego  zainteresowania  mieszkańców.  Na zebranie przybyło  zaledwie  35  mieszkańców.  Prawdopodobnie  świadczy  to  o niewielkim  zainteresowaniu  mieszkańców  sprawami  dzielnicy  oraz  efektami  działania  Zarządu  Osiedla.  Sprawozdanie  z działalności  Zarządu  Osiedla  „Południe”  złożył  Przewodniczący  Zarządu  Osiedla  Pan  Bogdan  Soliński. Poinformował zebranych,  które  zadania   zostały  zrealizowane w ubiegłym roku. Wykonano  głównie  roboty w zakresie  wymiany   nawierzchni  niektórych   chodników,  remonty  nawierzchni  ulic,  które uległy zniszczeniu  w trakcie zimy.   Przewodniczący  Zarządu  zwrócił  uwagę  na  konieczność  naprawy  3-ch  przejazdów  kolejowych,  które  są w  bardzo  złym  stanie  i są  bardzo uciążliwe dla  kierowców.  W dalszym  ciągu,  zwrócił uwagę na konieczność rozwiązania   problemu  słynnej  i bardzo  uciążliwej  dla kierowców  tzw.  „s-ki”  tj.  przejazdu  kolejowego  i skrzyżowania  na ul. Klejówka – Pużaka.

W dyskusji   mieszkańcy  podejmowali  tematy  związane  ze sprawami  oczyszczania  miasta, oświetlenia, bezpieczeństwa, oraz  sprawy  kanalizacji.  Według  oświadczenia  przedstawicieli Urzędu  w  dzielnicy „Południe”  w  bieżącym  roku   będą  kontynuowane   dalsze  prace  w  zakresie  rozdziału kanalizacji  deszczowej i sanitarnej w rejonie  ulic Czajkowskiego, Łukasiewicza i Pużaka.

Warto  tu  zauważyć  jak  w Krośnie   działają  Rady  /Zarządy/  dzielnic. Przed  rozpoczęciem  następnego  roku  Zarządy  zgłaszają  do Urzędu Miasta  wykazy  prac,  które ich  zdaniem w dzielnicy  powinny  być realizowane.  Te  wykazy   są analizowane  w  Urzędzie  i niektóre  z nich  są umieszczane  w budżecie  miasta  na rok  następny i te mają pewną  szansę na  realizację. Patrząc  na  realizację  zadań w poszczególnych  dzielnicach  i  zaangażowanie  finansowe  miasta  widać  wyraźnie,  że   występuje   nierównomierny  rozkład  środków  finansowych  na poszczególne  dzielnice.  Mówiąc  językiem  potocznym  w niektórych dzielnicach  robi  się dużo, a w niektórych niewiele.  Zarząd  dzielnicy może  tylko  wnioskować  i  nie ma  wpływu  na to co władze  miasta  wybiorą do realizacji  w naszym   osiedlu.  Łatwo zauważyć , że najwięcej  robi  się w tych  dzielnicach  z których  pochodzą  wpływowi radni.  Dzielnica  „Południe” nie ma „swojego”  radnego  już od  2-ch  kadencji.  Jakoś  nie udało  nam  się  zmobilizować  w  kolejnych wyborach.

Wszystkie  sprawy,  które  poruszali mieszkańcy  nawet  te drobne,   są bardzo  ważne. Rzecz w tym abyśmy  mieszkając w tej  dzielnicy  czuli się  bezpiecznie i aby  otoczenie naszych  domów,   naszego  środowiska  było estetyczne.

Jest jednak  jeden  temat  dotyczący  naszej  dzielnicy,  który  staje się  tematem  tabu.  Dotyczy  to planów  realizacji  drogi  tzw.   Łukasiewicza II.    Sprawa  ta   w dalszym  ciągu  nurtuje  i  niepokoi  dużą  część  mieszkańców  naszego  osiedla. Władze  Miasta  Krosna  podjęły  już  znaczące kroki  w kierunku  realizacji  tej  inwestycji.

Prezydent  Miasta w  ubiegłym roku  wydał  rozporządzenie,  którym  uruchomił  procedurę  przygotowania  inwestycji  dotyczącej  budowy  ulicy  łączącej ul. Grodzką  z ul. Czajkowskiego.  Został ogłoszony  przetarg  na  wykonanie  raportu  dotyczącego  wpływu  planowanej  inwestycji na  środowisko. 

W budżecie miasta  na  2010r  została zagwarantowana kwota  200 000zł  na  „Rozbudowę  ul Niepodległości  od  ul.  Grodzkiej do ul. Czajkowskiego”

W zatwierdzanym  obecnie  Miejscowym  Planie Przestrzennego  Zagospodarowania  Miasta Krosna – Stare Miasto” początkowy fragment  tej  drogi  na granicy  Parku  Miejskiego  został  ujęty, jako  „Teren  przeznaczony  dla  lokalizacji  drogi  publicznej klasy  zbiorczej o szerokości  w liniach  rozgraniczających /……/  nie mniejszych  jednak  niż 40m”. Elementami tej drogi mają  być  2-ie  jezdnie  o szerokości  7m.  Oznacza  to, że  zakłada się tu  możliwość  budowy drogi  2-u  kierunkowej.  Zgłaszane   przez  mieszkańców  Krosna  liczne  protesty  i  uwagi  wniesione  do  wymienionego  wyżej  Miejscowego  Planu w  których  domagaliśmy  się  usunięcia  tej  drogi z planu nie zostały uwzględnione  przez  Pana Prezydenta  Piotra Przytockiego.    Podane przez  Pana  Prezydenta uzasadnienie  odrzucenia  naszych  uwag  nie jest dla  nas  przekonywujące  i nie jest  merytoryczne,  ponieważ  nie  uwzględnia  wszystkich  uwarunkowań  prawnych, oraz  pomija  zagrożenia  dla   środowiska, istniejącego układu  urbanistycznego  i ludzi, jakie  wystąpią w przypadku  budowy  tej  drogi. Wszystkie  plany i działania  wskazują na to, że ten odcinek  stanowi  początek   planowanej  drogi  Łukasiewicza II, która  ma połączyć ul. Krakowską  z  ul.  Niepodległości.

Wskazuje również na to  fakt,  że  władze  miasta  zleciły  opracowanie  projektu i  zamierzają  budować  rondo  2-u  pasmowe  na skrzyżowaniu  ulic  Krakowskiej ,  Piłsudskiego,  Łukasiewicza  i Lewakowskiego. Już dawno  można  było ułatwić  przejazd  przez  to  skrzyżowanie  budując  rondo   jedno pasmowe  lub  przez zainstalowanie  świateł.

Niestety  władze  takiej  koncepcji  nie  realizują  tylko uparcie  dążą   do  budowy  ronda  2-u pasmowego co spowoduje  dewastację  tego  historycznie  ukształtowanego  terenu.                                   

Lokalizacja  obiektów użyteczności  publicznej, a  głównie  dużych  sklepów handlowych w centralnych   częściach  miasta zwiększa natężenie ruchu w Śródmieściu.  Mamy do czynienia  z wprowadzaniem ruchu do części centralnej miasta.

Znana  jest  w Krośnie  koncepcja  dróg  obwodowych  wokół miasta,  ale czy ta władza  zamierza  ją realizować i czy  w ogóle  jest  w stanie  zrealizować takie przedsięwzięcie?

Na  zebraniu  mieszkańców  Osiedla   „Południe” oczekiwaliśmy, że  Pan  V-ce  Prezydent  Bronisław  Baran  przedstawi  aktualne zamierzenia  władzy  i stan  działań  w sprawie  Łukasiewicza II.  Działań , które jak  się okazuje  są  już  podejmowane. W swoim wystąpieniu  Pan V-ce  Prezydent  nie poruszył  tak  ważnego dla mieszkańców  problemu.

Będąc  członkiem  Zarządu Osiedla „ Południe”  i uczestnikiem  zebrania  chciałem w dyskusji  przedstawić  i  przedyskutować  z mieszkańcami  obecnymi  na zebraniu w obecności  władzy,  sprawę  projektowanej  ulicy  Łukasiewicza  II.  Problem  jest  niewątpliwie  złożony.  Jak  wiadomo  są  zwolennicy  i przeciwnicy  tej drogi. Tym  bardziej  w takiej  sytuacji  mieszkańcy  mają   prawo  znać  decyzje  władzy.  Skoro  Pan V-ce  Prezydent  nie poruszył tego tematu sadziłem  , że  gdy  w krótkiej    wypowiedzi  przedstawię  stan znanych mi działań  Urzędu  w tej  ważnej  dla nas  mieszkańców  sprawie, to Pan  V-ce  Prezydent  B. Baran  merytorycznie  ustosunkuje  się do problemu,  Niestety ustosunkował się tylko do  mojej  osoby.  Dowiedzieliśmy  się   tylko  tyle , że  moje wypowiedzi   i  krytyka  władzy  jest  wyrazem   mojego  mylnego  mniemania o tym  co władza robi w trosce  „zarówno o interesy miasta jak

i poszczególnych mieszkańców”. Ponadto   Pan V-ce  Prezydent  przedstawił mnie  jako  tego , który uważa,  że  „ tylko  on ma słuszną rację,  a inni  to ignoranci  w tym  temacie”.  W przeciwieństwie  do wypowiedzi  Pana  V-ce  Prezydenta  oświadczam, że nie ignoruję  nikogo  personalnie, lecz krytyczne odnoszę  się do szkodliwych decyzji ,  które nas dotyczą. Ponadto  chciałbym  zwrócić  uwagę na  fakt ,  że  mieszkańcy  to nie jest  klasa  uczniów, na  którą można było pokrzykiwać i ją  postawić na baczność.  Jeśli  władza już  o tym zapomniała ,  to warto  przypomnieć , że mieszkańcy  to wyborcy i partnerzy z którymi trzeba konstruktywnie, a nawet  bez arogancji,  uzgadniać najkorzystniejsze  rozwiązania. Nie ma co się obrażać ani dąsać.  Jest  wielu  mieszkańców , którzy  interesują  się  sprawami Krosna  i potrafią  merytorycznie  fachowo analizować  i oceniać  dotyczące nas  problemy.

Dla  usatysfakcjonowania  Pana  V-ce  Prezydenta  B. Barana  mogę  za  greckim  filozofem  powtórzyć  kilka   razy  „wiem że  nic  nie wiem”. Szkoda  tylko, że

V-ce  Prezydent  Miasta Krosna  Pan  B. Baran  nie zechciał,   albo nie miał przyzwolenia starszych, aby  ustosunkować  się  do bardzo ważnego  problemu miasta, jakim   jest  sprawa  Łukasiewicza II, a tylko  odniósł się  do moich  cech  charakteru.   

 

Jan  Juszczak


 

 

NIEKTÓRE  UWAGI  WYNIKAJĄCE  Z USTAWY  SAMORZĄDOWEJ,Z KTÓRYMI WARTO SIĘ ZAPOZNAĆ.

 

 

Warto przypomnieć  niektóre  ustalenia  Ustawy  z dn. 8.03.1990r o samorządzie gminnym.

Art. 11a . 1. Organami  gminy są  rada gminy i wójt /prezydent miasta/.

 Art. 18.1  w/wym  Ustawy  stwierdza:  „ Do właściwości  rady gminy należą wszystkie sprawy  pozostające  w zakresie działania gminy , o ile stawy nie stanowią inaczej”.

W  oparciu ten artykuł  można  wymienić  następujące  najważniejsze sprawy  będące we wyłącznej właściwości  rady gminy.

Są to:

Uchwalenie  budżetu,  rozpatrywanie sprawozdania  wykonania  budżetu, udzielanie  absolutorium dla prezydenta, uchwalenie  uwarunkowań i kierunków  zagospodarowania  przestrzennego gminy, ustalenie  zasad zbycia i  nabycia oraz  dzierżaw nieruchomości miejskiej /czyli majątku gminy/, uchwalanie programów gospodarczych, zaciąganie  długoterminowych  pożyczek  i kredytów, ustalenie  maksymalnych wysokości  pożyczek i kredytów  krótkoterminowych zaciąganych  przez prezydenta, zobowiązań w zakresie podejmowania  inwestycji i remontów

o wartości przekraczającej  granicę ustaloną przez radę gminy, zmiany podatków, tworzenie oraz likwidacji oraz organizacja  jednostek gospodarczych zależnych od gminy.

Zadania  i obowiązki wójta /prezydenta miasta / definiuje  Art. 30.1 o brzmieniu „Wójt  wykonuje uchwały  rady gminy i zadania  gminy określone  przepisami prawa”

Do zadań  wójta  /prezydenta/ w szczególności  należą: przygotowanie projektów  uchwał  rady gminy, określenie sposobu wykonywania uchwał, gospodarowanie mieniem komunalnym,  wykonywanie budżetu, zatrudnienie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.  W realizacji  zadań własnych gminy wójt  podlega wyłącznie radzie  gminy.

Analizując  wyżej  przedstawione właściwości  i zadania organów gminy wyraźnie  widać, że organem decyzyjnym  w kluczowych  sprawach  jest  rada gminy /miasta / , a nie wójt /prezydent/.   W ostatecznym  rozrachunku  rada  jest odpowiedzialna  za złe  i szkodliwe  decyzje w gminie.  Wójt / prezydent/ , który podlega wyłącznie radzie gminy za złe  uchwały nie odpowiada. Może  być  odpowiedzialny  tylko za to, że nieświadomą , lub  zależną od siebie radę  wpuszcza  w przysłowiowe   „ maliny” z sobie tylko znanych powodów.

Niepokojące, a często  wręcz patologiczne  są  sytuacje  kiedy rada gminy  bezmyślnie  klepie  przedłożone  uchwały. Nie bacząc na to jaki skutek  będą one mieć dla  mieszkańców i gminy.

W celu  przeanalizowania  uchwał  trzeba  je przeczytać i rozumieć.  Stanowi to czasem poważny problem.

 

Jan  Juszczak


Dzisiaj stronę odwiedziło już 32003 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=