Krosno dla mieszkańców - Ważny czas dla POLSKI
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 
STOWARZYSZENIE  MIESZKAŃCÓW  MIASTA  KROSNA – cele i  kierunki działalności.WAŻNY CZAS DLA  POLSKI

 

Czas  w którym  teraz żyjemy jest  bardzo ważny dla  Polski.    Uważamy, że sytuacja i dalsze losy naszej  Ojczyzny Polski  są najważniejsze. Dlatego też chcemy  prezentować nasz  skromny  głos w sprawach  naszego  Narodu po to, aby  wspierać siły  patriotyczne, które jak ufamy umacniają się w ostatnim czasie.   Decyzje które podejmowaliśmy w ostatnich wy borach  i będziemy podejmować  w następnych  i kolejnych wyborach zaważą na losach Polski ,  naszych małych  Ojczyzn  czyli gmin , a także o losach  każdego z nas, a szczególnie na losach naszej młodzieży, która przez  rządzących  jest  w wyniku  braku pracy  zmuszana do emigracji i oszukiwana.                            

Obecne  działania elit  rządzących,  sytuacja  polskiej gospodarki, a także  sytuacja  w znacznej  części   samorządów    bardzo niepokojące.  Wymagają  szczególnej  uwagi  i  ciągłego poznawania  problemów,   które  dotyczą nas Polaków. 

Nie mamy  wpływu na wielką  politykę. Jesteśmy  wtłoczeni  w obcy nam system demokracji  liberalnej. System, który  z założenia  zwalcza  naród i  Najjaśniejszą  Rzeczpospolitą. Znaczna część  Polaków  nie chce jedności  sił patriotycznych.  Wyśmiewa  patriotyzm i swoim głosem  wspiera  niszczący  Polskę  rząd.  Kim oni są ?  

    Mamy  świadomość,  że Polska znajduje się w ogromnym  niebezpieczeństwie.  Przeraża  fakt,  że  bardzo wielu  Polaków  kształtuje swoje  poglądy  i sposób  myślenia  w oparciu o kłamliwe  antypolskie  media, oraz na  podstawie  wypowiedzi powszechnie znanych  ludzi,  którzy w Polsce  realizują interesy  nieprzychylnych  nam obcych  państw i  ponad narodowych organizacji.   W Polsce  toczy się  ogromna  walka  o Pana  Boga  o Kościół o  język, hierarchię  wartości, rodzinę, młodzież  o rozumienie  własnego miejsca  w społeczeństwie, rozumienie  patriotyzmu  i powinności  wobec  Ojczyzny. Zakłamana  i antypolska polityka  rządzących, pozbawiona zasad  moralnych, sprowadzona do  niegodnej,  obrażającej  Naród  „ pyskówki” prowadzi do deformacji rzeczywistości. Wprowadza  zamęt  u  znacznej  części  naszych  współobywateli,  którzy  nie chcą  rozpoznawać  rzeczywistej  sytuacji i  tracą własną osobowość ulegając   wpływom fałszywych  autorytetów  i antypolskich  mediów. Sposób  prowadzenia polityki  przez rządzących  jest sprzeczny z podstawowymi normami kultury politycznej. Naród  polski  jest  obecnie systemowo i konsekwentnie niszczony. Przez  niszczenie przemysłu,  zasobów naturalnych,  rolnictwa, służby zdrowia, szkolnictwa, rodziny, demoralizację młodzieży  i wielu innych dziedzinach, oraz  przez  bezczelne  ośmieszanie  i NISZCZENIE  ludzi mądrych  oddanych sprawom  Narodu polskiego.    Tłoczy się  pytanie: Jak długo znaczna  część naszego społeczeństwa ma chować głowę w piasek i tego nie widzieć?   Nasuwa się też  drugie zasadnicze pytanie:

 Co wobec tego mamy i możemy  teraz robić?

Odpowiedź  nie jest  prosta, ale trzeba jej szukać:   Na pewno musimy interesować się  rzeczywistą sytuacją  Polski  oraz  naszego najbliższego   środowiska  czyli gminy. W gąszczu  kłamliwych  publikatorów  i  fałszywej propagandy  sukcesu można  znaleźć wiarygodne i  rzeczowe publikacje.   Uczestnictwo w wyborach  jest ważne i konieczne . Pomimo  tego, że  wyniki wyborów  w tym  pseudodemokratycznym  systemie  rozstrzygają  się w ostatnich  tygodniach  kampanii w dużej mierze w oparciu o  kłamliwe  wypowiedzi  bezczelnych i aroganckich  polityków.  Polityków którzy gardzą  Polską i Polakami i mają  szeroki dostęp do nieprzyjaznych  nam mediów. Obiecują  „gruszki na wierzbie” i nie są z tego rozliczani.

Dwie  ostatnie  tragedie  to jest  dramat  pod Smoleńskiem  i dramaty  wielu Polaków  w czasie powodzi  wykazały, że nasz Naród  pomimo działań  naszych  wrogów i ich oczekiwań nie  zatracił  tożsamości  narodowej i nie  został jeszcze  wyzuty z solidarności.  Ktoś  powiedział, że  wielkie rzeczy  tworzą  wielkie jednostki, lub  ludzie  tak  zwani „mali”, ale  wielcy w jedności.  Dlatego też  wszystkich,  którym  leży na sercu  dobro naszej  Ojczyzny, a także  dobro naszych  gmin  wzywamy do jednoczenia się. Nastał czas w którym musimy porzucić sobiepańskie  ambicje i nawet  w różnicy  działać  wspólnie na rzecz  naszego Narodu. Nie chodzi o jedność ze złem  i z tymi,  którzy  Naród  skłócają, lekceważą, oszukują  społeczeństwo nie  realizują  obietnic wyborczych i równocześnie  nawołują do zgody,  po to aby  realizować swoje oligarchiczne zamiary.  Koniecznie  musimy  interesować  się  jaka  jest rzeczywista sytuacja  Polski, oraz jaka  jest  rzeczywista sytuacja  naszego  miasta, czyli sytuacja nas  wszystkich.  Jesteśmy dumni że  jesteśmy  Polakami.  Mamy obowiązek, aby zgodnie z sumieniem  w  dążeniu do dobra  podejmować decyzje wyborcze.

Hasło  „POLSKA JEST  NAJWAŻNIEJSZA”  jest zawsze aktualne .

 

Jan   Juszczak

Józef  Habrat

Marek  Tenerowicz

Andrzej  Kucharski

 

Stowarzyszenie  Mieszkańców  Miasta

Krosna

 

CELE I KIERUNKI  DZIAŁALNOŚCI  STOWARZYSZENIA  MIESZKAŃCÓW MIASTA

KROSNA

 

 

 W naszej  działalności  nie chcemy skupiać  się jedynie na krytyce  i ocenie działalności  innych  osób.  Chcemy zajmować  się konkretnymi problemami. Niewątpliwie  prawdą  jednak jest  to,  że różne sytuacje , problemy , czy  decyzje są wynikiem działalności  konkretnych  ludzi, lub gremiów, które  w naszej społeczności  działają.  Mamy swoje poglądy  i  doświadczenia.   Zamierzamy  prezentować i publikować  fakty  prawdziwe i  udokumentowane, które dotyczą naszej Ojczyzny  i lokalnej  społeczności.

Wychodzimy  też  z założenia , że krytyka  rozwiązań  stosownych  przez  władze i wskazywanie  rozwiązań  alternatywnych  jest  rzeczą  normalną  stosowaną  wśród  cywilizowanych społeczności i partnerów. Być może  niektóre  relacje takie  jak  partnerstwo pomiędzy władzą, a społeczeństwem   w Polsce  tracą  właściwe znaczenie, ale my dalej uważamy, że o takie relacje trzeba zabiegać.  Utrzymanie  takich relacji  nie jest łatwe, tym bardziej, żyjemy już w  kraju  rządzonym przez  oligarchów, działających na  różnych szczeblach,  którzy bezwzględnie  dbają  tylko o swoje interesy.

Nowe  projekty  proponowane przez władze  miasta,   powinny  być realne do  wdrożenia i  nie powinny  wpływać  na  dewastację  środowiska naturalnego  w którym  żyjemy na dewastację majątku  komunalnego i nie mogą ograniczać   przyszłego rozwoju  miasta.  Miasto  ma  być  przyjazne  przede  wszystkim  dla  mieszkańców.

 Znajomość rzeczywistych  problemów  gminy pozwala   na właściwą   ocenę  sytuacji mieszkańców, oraz na ocenę   skutków i efektów  działania lokalnych  władz. Ma  to szczególne znaczenie   w  Krośnie w  którym od  dłuższego  już  czasu  obserwujemy duże   nasilenie  nieuzasadnionej  propagandy sukcesu,  którą  nam  serwuje  lokalna  władza.  

Władza lubi  gdy obywatele „idą na lep”  propagandy sukcesu. Często  usilnie  tłumaczy,  że  decyzje  i  działania, które realizuje są  jedynie   słuszne dla mieszkańców i jedyne  możliwe do zrealizowania.  W takiej  sytuacji uważamy, że trzeba tej  władzy patrzeć na ręce.     

Obserwując   działania   krośnieńskich władz  samorządowych,  widać wyraźnie, że propaganda  sukcesu rozmija  się z  rzeczywistością, zaś   upór władzy w  dążeniu  do realizacji niektórych  i nieuzasadnionych  projektów  budzi  naszą  konsternację, niekiedy zwątpienie, ale  także  sprzeciw. Nie można  znaleźć  logicznego  uzasadnienia  i jasnych motywów  działania  władz  w sprawach:  strefy  inwestycyjnej  na krośnieńskim  lotnisku , krośnieńskich  dróg,  wprowadzania  ruchu  do śródmieścia,  zezwoleń  na budowę  dużych  sklepów  w  centralnej  części miasta,  planowania i realizacji inwestycji , które  spowodują  dewastację środowiska naturalnego, wycinanie istniejącego  drzewostanu, mała  dbałość o zabytki miasta.   Niepokoją   decyzje  samorządowców,  które   wpływają  na  wzrost  kosztów utrzymania  mieszkańców.  Nie można też  zgadzać  się na dotychczasową  politykę finansową  władzy,  która  niebezpiecznie zadłuża  miasto. Na koniec  2009r   na każdego  mieszkańca  Krosna  przypadało ponad 2200zł zadłużenia, a  według budżetu  na koniec  2010r   będzie  przypadać w granicach 3000zł.

Zastanawia  bierność Rady Miasta  Krosna,  która bez  sprzeciwu  i często  bez dyskusji  akceptuje projekty  uchwał,  które  wymagają  szerokich  konsultacji  społecznych. 

 Mamy prawo  oceniać i wyrażać  własne opinie na temat  decyzji podejmowanych  przez  władze naszego miasta,  mamy też prawo  oczekiwać  rozwiązań  profesjonalnych. 

Wcześniej  czy  później błędne   decyzje w sprawach  dotyczących  naszego miasta,  będą mieć  wpływ na  nasze  życie  osobiste, oraz życie  naszych dzieci. 

Przyjmując  bierną postawę wobec nietrafnych decyzji   władz, świadomie  lub nie,  godzimy się  na ich realizację.  Problemy  jakie występują w mieście    bardzo  złożone.  Wymagają  wielorakiej  wiedzy,  dlatego  staramy  się  skupiać  ludzi  różnych  zawodów.  Mających  często  duże doświadczenie zawodowe, oraz  znajomość  zachodzących  procesów  gospodarczych i   społecznych.

Nie  jesteśmy  partią  polityczną. Chcemy  spotykać i  współpracować z  ludźmi,  którzy  mają  być może różne  poglądy, ale  szukają  dobra.  Dążymy  do jedności  wszystkich  patriotycznych  ugrupowań.  

Naszym  głównym  celem  jest uczestniczyć w tworzeniu porozumienia środowisk  niepodległościowych , które jak  wierzymy  w Polsce  zdominują  środowiska  antynarodowe. Chcemy  zacząć od  siebie i naszego otoczenia,  którym jest  miasto  Krosno w którym żyjemy.     

Dlatego też  na  naszej  stronie  internetowej  chcemy prezentować opinie i rozwiązania , które wynikają  z rozmów  i dyskusji z mieszkańcami naszego miasta Krosna.   Chcemy  prezentować  problematykę prawdziwą  i poszukiwać  logicznych  rozwiązań. Jest oczywiste, że w Krośnie są  mieszkańcy,  którzy  mają  profesjonalną wiedzę  w wielu dziedzinach  i tę  wiedzę  zechcą  spożytkować  współpracując  z Radą  Miasta  Krosna. Chcemy  skupiać  mieszkańców, którzy  zauważają problemy miasta , nawet te  najdrobniejsze,  równocześnie  potrafią  nowocześnie myśleć i  skutecznie  działać, a także potrafią się organizować.

Wbrew  medialnym  opiniom władz  miasto  Krosno jest w okresie  stagnacji. Wybudowanie kilka odcinków dróg,  kilku kilometrów chodników,  co jest oczywiście potrzebne i dobre, a także lokalizacja  marketów  w centralnej  części miasta,  nie świadczy jeszcze o rozwoju miasta.   O rzeczywistym  rozwoju miasta będzie można mówić wtedy gdy w Krośnie  będzie wzrost gospodarczy oraz   praca i warunki  do życia i rozwoju dla naszej młodzieży , która teraz  najczęściej  z  Krosna  się wyprowadza.  Naszym  zdaniem jest to problem podstawowy, który zadecyduje  o przyszłym rozwoju Krosna. Dobrze, że jest  Wyższa  Szkoła Zawodowa,  ale pracy  dla absolwentów  szkół wyższych  w Krośnie nie ma.        

                                                                              

Jan Juszczak

Józef  Habrat

Marek Tenerowicz

Andrzej  Kucharski


Dzisiaj stronę odwiedziło już 34158 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=