Krosno dla mieszkańców - Dzwon 21
  Dzwon 22
  KW SMK-Kandydaci
  KOMITET WYBORCZY
  Nasz Kandydat
  Krosno
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 


Sprostowanie informacji podanych w gazetce Donośny Dzwon nr 21

 

 

1. W tekście gazetki podano informację , że „brak pracy jest największym problemem miasta”

Jak podaje Urząd Miasta Krosna wg danych GUS stopa bezrobocia na koniec maja 2018r wynosiła 2,9% bezrobotnych, a na  terenie Krosna zarejestrowano tylko 890 bezrobotnych. Opierając się na w/wym statystykach Urząd Miasta twierdzi, że brak pracy nie jest największym problemem  miasta.

 

2. Nie prawdziwa jest informacja, że:  „z Krosna wyjeżdża rocznie 300 osób . Jak podaje Urząd Miasta wg GUS w 2017 r. Krosna wymeldowało się 511 osób, a zameldowało się 382 osoby . Ujemne saldo wynosi tylko 129 osób, a nie 300 – jak podaliśmy w gazetce.

 

3. Nie jest prawdziwa  nasza informacja, że „w lotnisko i w strefy informacyjne władze Krosna zainwestowały  ponad 55 mln zł –wszystko z kredytów.”  Wg informacji podanych przez Urząd Miasta, łączna wartość realizacji projektów wynosiła 81,6 mln zł  w tym 46,6 mln zł to wartość 2-ch projektów w strefach inwestycyjnych w tym  22,8 mln zł z funduszy UE, 11,9 mln zł stanowił wkład miasta niepieniężny, 8,9 mln zł z budżetu miasta,  zaś

 na inwestycje lotniskowe z kredytu /factoringu/ wydano 38 mln zł, czyli łącznie  z kredytów wydano tylko 46.9 mln zł, a nie jak podaliśmy 55 mln zł.  

 

4. Podana w gazetce informacja  na str 3 ze względu na niejasne sformułowanie  nie jest ścisła. Czytelnik mógł zrozumieć , że wysokość składek 80 tyś plus 60 tyś zł dotyczy ubezpieczenia tylko 2-ch  motoszybowców. Te składki dotyczyły ubezpieczenia wszystkiego sprzętu przekazanego do Aeroklubu Podkarpackiego celem  realizacji umowy zawartej pomiędzy ZSP3, a Aeroklubem.

 

5. Błędnie podaliśmy skład nowoutworzonego konsorcjum, które będzie eksploatować zakupiony sprzęt.  W skład konsorcjum wchodzą Aeroklub z Mielca oraz utworzona spółka miejska Krosno – Lotnisko sp. z o.o. Wyższa Szkoła Zawodowa z Chełma nie wchodzi  w skład tego konsorcjum. Będzie szkolić na tym  sprzęcie jako jednostka nie związana organizacyjnie  z  utworzonym konsorcjum.  Ponadto podaliśmy błędną informację, że zakupiony sprzęt został przekazany do Mielca i Chełma. Jak informują władze miasta: „Sprzęt nie został przeniesiony do Mielca ani do Chełma. Zgodnie z zawartymi umowami jego eksploatacja będzie się  odbywać się w Krośnie.” 

W tej sprawie Aeroklub informuje nas, że: „Zakupiony sprzęt, który po rozwiązaniu umowy w sierpniu 2017r został odebrany  z Aeroklubu i po utworzeniu konsorcjum szkoleniowego: Lotnisko – Krosno sp. z o.o. i Aeroklubu Mieleckiego, został  przekazany do dyspozycji tego konsorcjum.   Szybowce zostały oderwane od ziemi w lipcu bieżącego roku, a motoszybowce stoją w hangarze dawnego Aerokrosu w Krośnie od roku nie wykonały żadnego lotu.”

 

  Dzisiaj stronę odwiedziło już 30060 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=