Krosno dla mieszkańców - Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 

Nie pozwólmy by Krosno stało się śmietniskiem Podkarpacia

Podkarpacki Urząd Marszałkowski w Rzeszowie opracował i opublikował w dn. 6.06.2016r „Projekt aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami” w Województwie Podkarpackim. Projekt został udostępniony do wglądu wszystkim zainteresowanym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego www.bip.podkarpackie .pl/index.bop/informacja o środowisku/gospodarka -odpadami.

W projekcie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podkarpackiego zostały umieszczone – jak trzeba przypuszczać – zaproponowane przez władze Krosna, instalacje śmieciowe, mimo tego, że mieszkańcy Krosna licznie protestują przeciwko budowie tych instalacji na terenie Krosna praktycznie na terenie osiedli mieszkaniowych. 

Są to następujące instalacje:

1. Spalarnia odpadów zwaną blokiem energetycznym o mocy przerobowej 35 000 Mg ton/ rok za kwotę – 75 mln zł.

 2. Rozbudowa części mechanicznej Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów /ZUO/  o mocy przerobowej 79 000 Mg ton/rok, za kwotę – 20 mln zł.

3. Rozbudowa części biologicznej ZUO o mocy przerobowej 40 000 Mg ton/rok, za kwotę – 16 mln zł.

4. Budowa instalacji wytwarzania paliwa alternatywnego RDF o mocy przerobowej 40 000 Mg ton/rok, za kwotę 10 mln zł.

5. Stacja przyjęcia, demontażu i rozdrabniania odpadów wielkogabarytowych o mocy przerobowej 10 000 Mg ton/rok, za kwotę 3mln zł.

6. Ponadto MPGK Krosno posiada pozwolenie na budowę Składowiska Odpadów o pojemności 1 mln ton przy ul. Białobrzeskiej, które nie jest ujęta w projekcie planu Urzędu Marszałkowskiego.

Budowa spalarni i zwożenie obcych śmieci do Krosna wzbudziło sprzeciw 5851 mieszkańców, którzy za podpisem wyrazili wolę przeprowadzenia referendum w tej sprawie. Przy wymaganych 3651 podpisów Komisja Rady Miasta uznała 5258 za ważne i mimo tego odrzuciła wniosek o referendum. Radni Samorządnego Krosna głosujący z odrzuceniem referendum w wyborach do Rady Miasta uzyskali łącznie głosy ok. 3200 wyborców.

Odrzucenie referendum nie zamyka problemu, a wręcz zaostrza go. Informacje o tym były przekazywane pisemnie i w trakcie spotkań z decydentami Urzędu Marszałkowskiego. Pomimo tej wiedzy inwestycje zaproponowane przez rządzących Krosnem, a przeciwko którym protestują mieszkańcy znalazły się w projekcie Urzędu Marszałkowskiego. Nie uwzględniono również znanej pracownikom Urzędu bardzo złej jakości powietrza w Krośnie porównywalnej do Krakowa. Zaplanowane inwestycje jeszcze bardziej pogorszą wskaźniki jakości powietrza w Krośnie.

Zlokalizowanie w/w obiektów na terenie Krosna są korzystne dla pozostałych gmin okręgu południowego, ponieważ nie będą odczuwali dyskomfortu związanego z przeróbką i utylizacją śmieci. Spotyka się z poparciem Urzędu Marszałkowskiego, ponieważ rozwiązuje to problem śmieciowy w regionie. Tylko, dlaczego kosztem mieszkańców Krosna. Władze Krosna są jedynym samorządem, który chce sprowadzać do centrum swojego miasta śmieci, przetwarzać je mechanicznie i biologicznie, kompostować, przyjmować odpady wielkogabarytowe, wytwarzać paliwa alternatywne i spalać to wszystko we współspalarni

w ilościach ponad siedem razy większych niż wytwarzają mieszkańcy Krosna.

Planowane wydatki wymienione w pkt. 1-5 inwestycje to ponad 124 mln zł. Zakładana dotacja to 50% wartości inwestycji. Otrzymana dotacja jest zwykle mniejsza od zakładanej. Tak było przy budowie bloku energetycznego opalanego zrębkami, gdzie otrzymano dotację zaledwie 10 mln. zł.     a obiekt kosztował ponad 40 milionów. Skutki tej drogiej i nieprzemyślanej inwestycji ponoszą obecnie mieszkańcy budynków wielorodzinnych płacących za ogrzewanie. Realizacja planowanych inwestycji uznawanych, jako najdroższa metoda utylizacji odpadów będzie skutkować w przyszłości dalszym obciążeniem finansowym dla mieszkańców.

 Na zadawane pytania o rentowność planowanych inwestycji nigdy od władz nie otrzymaliśmy odpowiedzi.  Wiemy jedno, że do zadłużenia miasta Krosna planowanego na koniec 2016r. ok. 170 mln. zł trzeba dodać dług MPGK w kwocie ok. 45-mln zł oraz należy dodać kwotę minimum około 70-milionów zł na planowane obiekty śmieciowe. Będzie to razem ponad 275 milionów złotych zadłużenia Gminy Krosno, czyli więcej niż wynosi roczny budżet Krosna i prawie 3 razy więcej niż wynoszą przychody własne miasta.

Małe spalarnie są mniej ekonomiczne od dużych, a duża jest już budowana w Rzeszowie. /Nie na osiedlu mieszkaniowym./ Może być tak że mała nie wytrzyma konkurencji dużej

i trzeba będzie ogłosić upadłość. Nie można wykluczyć, że losy instalacji będą podobne do losów KRO-eco. Dla dużych koncernów mniej ważny jest koszt inwestycji obiektów czy opór społeczny, a najważniejsze są wszystkie formalności zakończone pozwoleniem na budowę

i użytkowanie. Taki właściciel znajdzie materiał do spalania, a my nigdy nie dowiemy się, co będzie spalał i czym nas będzie podtruwał. 

Decyzje o budowie takich instalacji w Krośnie, praktycznie w centrum miasta, przeczą podstawowym zasadom gospodarności. Są zagrożeniem dla zdrowia mieszkańców. Już obecnie smród z biosuszenia rozchodzi się po Krośnie, a władze miasta to lekceważą i chcą nam dołożyć ogromnych ilości tego smrodu i trujących substancji. Czyżby intensyfikacja smrodu i zanieczyszczenie powietrza miało doprowadzić do depopulacji w mieście i powiecie?   Nie ma żadnych wiarygodnych ocen w zakresie celowości i opłacalności planowanych inwestycji. Natomiast publikacje o tym, że te instalacje emitują trujące substancje są już powszechne.                                                                                                           Władze chcą je wybudować za długi, które w ostateczności mają spłacić mieszkańcy. Kiedy mieszkańcy spłacą dług wielkości budżetu. Może Pan Prezydent i bezradna Rada Miasta to mieszkańcom powiedzą. Kiedy zapłacą za zmarnowane miliony na nierentownych inwestycjach, które na siłę, wbrew opinii mieszkańcom realizowali. /np. CDS i inne/. Kiedy zrozumieją, że dalej zadłużać tego miasta nie można. Boją się referendum gminnego – to co mają do ukrycia? Swoich wyborców się boją??               

W projekcie planu jest ujęta rozbudowa istniejącej spalarni odpadów niebezpiecznych w Jedliczu z obecnych około 3 000 mg ton/rok do 26 000 Mg ton/rok.  Według opinii mieszkańców Krosna ta spalarnia już obecnie oddziaływuje na jakość powietrza w Krośnie. Władze Miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego powinny sprawdzić stopień oddziaływania tej prywatnej spalarni na środowisko i zdrowie ludzi.

Z analizy dokumentów wynika, że spalarnia odpadów niebezpiecznych w Jedliczu będzie mogła dopalać toksyczne żużle i pyły ze spalarni odpadów nie tyko ze spalarni w Krośnie, ale

i prawdopodobnie i z innych spalarni, ponieważ ma obsługiwać obszar całej Polski. Z kolei ciekawe gadzie będzie składany odpad z tej jedlickiej spalarni? Może w Krośnie?

Zwracamy się do mieszkańców Krosna o zastanowienie się tą sprawą. To jest żywotna sprawa dla nas i naszych dzieci. Te inwestycje będą skutkować na następne pokolenia.  

Nie wierzcie Państwo profesorom zapraszanym na spotkania organizowane za nasze pieniądze. Oni nigdy na tych  na spotkaniach  nie odpowiedzieli wiążąco na zadawane pytania. Opowiadali bajki o parze wodnej z komina spalarni i, że poza działkę, na której będzie spalarnia nie wyjdzie żadna trująca substancja.  Jak można wierzyć takim autorytetom, którzy twierdzą że jak spalimy dodatkowo 35 tysięcy ton śmieci to powietrze

w Krośnie będzie bardziej czyste niż obecnie. To typowe zachowanie lobbystów i agentów wpływu.

Apelujemy do Posłów na Sejm i Radnych Sejmiku Województwa Podkarpackiego do pochylenia się nad tą trudną sprawą i aby pomogli mieszkańcom Krosna w uwolnieniu ich od czekającego ich horroru.

Apelujemy do gmin Korczyna i Wojaszówka, a szczególnie do mieszkańców Jedlicza, gdzie ma być budowana spalarnia odpadów niebezpiecznych o zasięgu ogólnopolskim o

zainteresowanie się tą sprawą.

 Mieszkańcy!  Na naszej stronie internetowej jest lista, na której można zbiera ć podpisy.  Róbcie to, bo to jedyny sposób wywarcia presji na władze, które nie działają w naszym interesie.

Społeczeństwo ma prawo wypowiedzieć się i ewentualnie zaprotestować.

Wobec ciągłego braku zrozumienia żądań mieszkańców Krosna, czyli suwerena gminy i w sytuacji gdy władze Krosna podejmą decyzje o realizacji tych szkodliwych dla mieszkańców instalacji, jesteśmy zdecydowani przygotować i przeprowadzić referendum gminne w celu odwołania obecnej Rady Miasta i Pana Prezydenta oraz poprosimy stosowne władze Państwa Polskiego o przeprowadzenia audytu w kwestii gospodarności w Gminie Krosno.

www.krosnodlamieszkancow.pl.tl                            

Stowarzyszenie Mieszkańców

Miasta Krosna


Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=