Krosno dla mieszkańców - Zaproszenie
  Krosno
  Dzwon 23
  Dzwon 22
  Dzwon 21
  Dzwon 20
  Dzwon 19
  Dzwon 18
  Dot. odpadów komunalnych w Krośnie.
  Apel do Posłów, Radnych i Mieszkańców
  Dzwon - 17
  DZWON 16
  NIE DLA SPALARNI W KROŚNIE
  DZWON 15
  DZWON 14
  DZWON 13
  DZWON 12
  Dzwon11
  Dzwon - 10
  DZWON-9
  Dyskusja nad proj. Studium ...
  Dzwon - 8
  DZWON-7
  Odezwa do Mieszkańców Krosna
  Hist. niszczenia kr. lotniska
  DZWON -6
  DZWON -5
  DZWON-4
  „Gdybym w słońce mógł bić jak w dzwon"
  Ad vocem panie prezydencie !
  CZY „ZAROBIMY” NA ŚMIECIACH ?
  Wątpliwości Spółdzielców
  DZIEŃ POLAKA - np. krośnianina
  Dziura w Mieście i dziura w myśleniu
  Szanowni KROŚNIANIE, ..
  Sesje Rady Miasta Krosna- 27.08.2010r
  Jacy Radni taka Rada
  Ważny czas dla POLSKI
  Aktualności
  Listy
  Artykuły
  Zdewastować zabytki
  Zaproszenie
  Kontakt
  Założyciele i regulamin
  Za niewłaściwe wybory trzeba płacić
  Licznik
  Księga gości

 
 

 

INFORMACJA

dotycząca projektu:   „Miejscowego Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Krosna – STARE MIASTO”

 

Zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta Krosna Miejscowy Plan Zagospodarowania Miasta Krosna dotyczący Starego Miasta jest po raz trzeci wyłożony do wglądu mieszkańców w dniach 4.01.2010 r. do 1.02.2010 r. w Wydziale Urbanistyki Urzędu Miasta  Krosna. Trzecia debata społeczna na temat wskazanego planu odbędzie się w dniu 1.02.2010 r. o godz. 13-tej w Sali Rady Miasta Krosna przy ul. Staszica. Uwagi do projektu można będzie jeszcze składać w trakcie debaty i do dnia 14.02.2010 r.

 

Informujemy zainteresowanych mieszkańców Krosna głównie zamieszkujących przy ulicach Grodzkiej, Olejarskiej, Czajkowskiego, Łukaszewicza i innych, że nasze uwagi w spawie usunięcia z Miejscowego Planu projektu budowy fragmentu drogi „tak zwanego łącznika” ul. Niepodległości z ul. Czajkowskiego zlokalizowanej na obszarze oznaczonym w projekcie jako 5KDz, zostały przez Pana Prezydenta w całości odrzucone.

 

Nie zostały również uwzględnione nasze uwagi w sprawie lokalizacji dużego sklepu przy ul. Grodzkiej. Ta lokalizacja, to przykład tworzenia faktów dokonanych, wyjątkowo błędnych i szkodliwych dla środowiska w rejonie ul. Grodzkiej. Nie są dla nas znane inspiracje podejmowania przez lokalne władze tak błędnych i merytorycznie nieuzasadnionych decyzji. Wygląda na to, że chcą one celowo pogorszyć warunki komunikacyjne w tym rejonie przez nielogiczną lokalizację dużego sklepu. Swoje działania przewrotnie tłumaczą dobrem ogólnym i zezwalają na kolejną inwestycję zagrażającą środowisku i ludziom mieszkającym w rejonie budowanego sklepu i planowanej drogi.

 

Na kontrowersyjną inwestycję budowy drogi łączącej ul. Czajkowskiego z ul. Niepodległości zarezerwowano w planie budżetu Miasta Krosna   na 2010 r. kwotę 200 000 zł. 

 

Debaty społeczne na tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym miasta są zagwarantowane przez prawo.

 

Dlatego władze muszą je organizować. Warto z tej możliwości skorzystać. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w debacie.

 

 

 

Stowarzyszenie Mieszkańców Miasta Krosna 

 

Jan Juszczak


Zaproszenie do współpracy.Z dostępnych informacji należy wnioskować, że struktury samorządowe w Polsce na ogół świetnie działają, niestety bywa jednak i tak, że samorządowcy nie mają przygotowania do zarządzania gminą. Przy podejmowaniu ważnych decyzji nie liczą się z głosami lokalnej społeczności. Organizują przytakujące, zależne od siebie gremia, które wydają opinie sugerowane przez władzę. W tej sytuacji zależna od Prezydenta Rada podejmuje decyzje nie wiadomo w czyim interesie, decyzje często szkodliwe dla lokalnych podmiotów gospodarczych, środowiska, infrastruktury gminy, a w konsekwencji szkodliwe dla mieszkańców.

Jako mieszkańcy miasta Krosna zadajemy sobie pytanie, jak działa Rada Miasta Krosna, czy wypełnia swoje ustawowe obowiązki, czy Prezydent i Radni realizują złożone obietnice wyborcze, dlaczego miasto "starzeje się", co by tu zmienić, aby lepiej nam się żyło? Takie pytania można mnożyć i zadawać w nieskończoność. Okazuje się, bowiem, że i owszem, obecny Prezydent posiadł doskonałe umiejętności, ale gloryfikowania swoich osiągnięć i jak za czasów "głębokiej komuny" w urzędzie doskonale działa "tuba propagandowa", która nagłaśnia mało znaczące dla miasta pozyskiwane tytuły, nagrody i w końcu wątpliwe "sukcesy".

Dlatego o warunkach życia w Krośnie chcemy rozmawiać z osobami, którym na sercu leży dobro i rozwój naszego miasta. Jesteśmy przekonani, że możemy wpływać na to by miasto Krosno stało się przyjazne, radosne, otwarte na nowe inicjatywy, by było miastem nowoczesnym do którego będą wracać młodzi ludzie po studiach.

Chcemy podkreślić, że nie wiążemy naszej działalności z żadną partią polityczną, co nie wyklucza obecności członków różnych partii w naszej pracy. W działalności stowarzyszenia będziemy się kierować wartościami patriotycznymi i etycznymi.

Pomysł powołania stowarzyszenia i organizowania mieszkańców miasta Krosna, wynika z faktu, że niepożądane skutki działania władz samorządowych dotyczą wszystkich mieszkańców miasta; również tych, którzy się tymi decyzjami nie interesują.

Mamy zaszczyt zaprosić zainteresowanych mieszkańców do współpracy. Razem chcemy rozmawiać i podejmować działania w sprawach społeczno-gospodarczych związanych z codziennym życiem mieszkańców miasta. 
Uważamy, że o tym co się dzieje w Krośnie warto rozmawiać.

Nasze stowarzyszenie działa pod adresem: Krosno ul. Czajkowskiego 74,
tel. 013 4200481

 


Serdecznie zapraszamy.

Dzisiaj stronę odwiedziło już 34159 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=